POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Vodotechnik.cz dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Vodotechnik.cz, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Vodotechnik.cz a uživatelem. Vodotechnik.cz zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@vodotechnik.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 – čl. 23 GDPR.